Preventief winteronderhoud van start

‘Inwinteren’ wordt het winterklaar maken van beregeningsinstallaties ook wel genoemd. Een jaarlijks terugkerend proces, dat met de grootste zorgvuldigheid wordt uitgevoerd, om te voorkomen dat er vorstschade aan de installatie ontstaat.

Het inwinteren start in de maand oktober en wordt t/m december uitgevoerd, afhankelijk van het speelseizoen van bijv. hockeyclubs. Bij het winteronderhoud wordt de pomp uitgeschakeld en de leidingen en de individuele afsluiters leeggeblazen met behulp van een compressor.

Op het moment dat er strenge vorst invalt, dient de installatie winterklaar te zijn.
Hockeyverenigingen met een zogenaamd ‘waterveld’ worden het laatst gepland, omdat hun competitie doorgaans tot half december doorgaat en de meeste installaties rond hockeyvelden (sproeiers op standpijp) minder vorstgevoelig zijn.

Indien u een onderhoudsabonnement heeft bij Aquaco krijgt u automatisch bericht wanneer de afspraak voor het winteronderhoud gepland staat. Indien u geen onderhoudsabonnement heeft bij Aquaco kunt u contact opnemen met de afdeling Service en Onderhoud, T 0481-372720 E service@aquaco.nl